Vloerverwarming en opstook protocol

Houd u altijd aan het ‘opstookprotocol’
Bij vloerverwarming is het zeer belangrijk rekening te houden met het uitzetten en krimpen van de materialen. Door warmteverschillen zal een woning altijd werken, dit is niet te voorkomen. Maar bij gebruik van vloerverwarming is het van belang het ‘opstookprotocol’ te volgen, dit voorkomt kraken en scheuren in uw nieuwe vloer. Bij nieuwbouw komt het niet zelden voor dat men te maken heeft met werkdruk. Juist bij nieuwbouw is het van belang het opstookprotocol in acht te nemen voordat de tegelvloer wordt aangebracht: een goed begin is het halve werk.

Alle materialen werken
De meeste tegelvloeren zijn op dezelfde manier opgebouwd. Men start met een betonnen draagvloer, hier overheen komt de dekvloer (deze bestaat uit zand/cement of anhydriet), en vervolgens wordt de vloer afgewerkt met tegels. De vloerverwarming wordt aangebracht in de dekvloer. Alle gebruikte materialen werken, maar niet allemaal op gelijke wijze. De mate waarin materiaal werkt bij temperatuurverschillen noemt men met een moeilijk woord uitzettingscoëfficiënt.

Nooit in één keer vol aan of uit
De vloerverwarming regelt de temperatuur in een vloer en beïnvloedt dus de uitzettingscoëfficiëntie, het krimpen en uitzetten van de materialen. Het te snel verwarmen of afkoelen van de vloer en dus de materialen kan desastreuze gevolgen hebben voor de vloer. Bij het niet naleven van het protocol kunnen grote scheuren in het vloeroppervlak ontstaan, soms wel van enkele meters. Een belangrijke regel is dan ook: zet de vloerverwarming nooit in één keer vol aan of uit!

Opwarmen en afkoelen, net zo belangrijk
Na het volgen van het opstookprotocol kunt u de tegels (laten) leggen. De vloerverwarming moet minimaal 24 uur voor het leggen van de tegels geheel uitgeschakeld worden. De vloerverwarming mag niet eerder ingeschakeld worden dan na zes weken na het leggen van de tegels. Indien de tegelvloer gelegd is, maakt u weer gebruik van het opstookprotocol. Wanneer de lente aanbreekt zult u de vloerverwarming voor lange tijd uitschakelen. Doe dit met een verlaging van 5°C per dag. Dit is net zo belangrijk als het geleidelijk opwarmen van de vloer. Houdt u zich aan het protocol, dan kunt u zorgeloos genieten van uw verwarmde vloer.

Het opstookprotocol in vier stappen:

  • Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte. Advies: Indien het in de ruimte 21 °C is, moet de watertemperatuur dus 26 °C zijn. U leest de watertemperatuur af op de verwarmingsinstallatie.
  • Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, net zolang tot de maximale watertemperatuur van 40 °C is bereikt. Advies: hoe langzamer u de temperatuur opbouwt, hoe kleiner de kans op scheuren.
  • Houd de watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 °C. Advies: Houd voor elke centimeter dekvloer 24 uur aan. Dus: 1 cm 24 uur, 2 cm 48, 3 cm 72 uur.
  • Verlaag vervolgens de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Advies: indien uw systeem ook kan koelen, de afkoelcyclus doorzetten tot 15 °C. De totale cyclus kan zo’n twaalf dagen in beslag nemen. Indien er voldoende tijd beschikbaar is, herhaal het protocol dan meerdere malen.

Belangrijk: De vermelde temperaturen zijn temperaturen van het water en niet van de omgeving. De temperatuur is af te lezen op de vloerverwarmingsunit.Adresgegevens

RMB Tegels & Sanitair
Vogelzang 58
9201 SC  Drachten

Contactgegevens

06-53696721

Volg ons op